Czym jest RRSO?

Zawierając z bankiem umowę na zaciągnięcie kredytu powinniśmy być świadomi kosztów jego nabycia, warunków spłaty i czasu na jego terminową spłatę. Terminem często pojawiającym się w propozycjach instytucji udzielających kredyty jest RRSO. Co to jest RRSO? Na to pytanie należy odpowiedzieć zanim zdecydujemy się zawrzeć umowę z bankiem.


RRSO to nic innego jak skrót terminu „Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa” , która oznacza w najprostszym ujęciu, rzeczywisty koszt całego kredytu, który ponosi kredytobiorca. Natomiast ustawa o kredytach konsumenckich podaje następującą definicję RRSO : „całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”.

Rzeczywista roczna stopa procentowa, wbrew pozorom, nie odnosi się jedynie do oprocentowania, ale dotyczy również całości kosztów związanych z udzielonym przez bank kredytem takich jak prowizje, ubezpieczenie, czy inne opłaty manipulacyjne naliczone przez kredytodawcę. Wskaźnik ten musi być podany przy zawarciu każdej umowy kredytowej czy pożyczkowej. Dzięki porównaniu kosztów nabycia kredytu w kilku instytucjach, mamy możliwość wyboru najkorzystniejszej opcji. Należy mieć świadomość, iż RRSO jest związana z wartością pieniądza, która może ulec zmianie podczas trwania umowy kredytowej, a wraz z nią zmieni się również wartość rzeczywistej rocznej stopy procentowej.

Rzeczywista roczna stopa procentowa jest również ściśle związana z czasem w którym zobowiązaliśmy się spłacić kredyt. Jedynie w pierwszym miesiącu cały kapitał jest równy właśnie całkowitej kwocie kredytu. W każdym kolejnym miesiącu, kiedy to raty zostają spłacane, kwota pozostała do spłaty się zmniejsza, a co za tym idzie cały okres kredytowania się zmniejsza. Jednocześnie wzrastać będzie rzeczywista roczna stopa oprocentowania.